Avskjed med de gamle foreldre, 1851

Adolph Tidemand (1814-1876)
Avskjed med de gamle foreldre, 1851
Olje på plate, 60 x 52 cm
Signert og datert nede til høyre:
A.D. Tidemand DF 1851

 

Tidemand studerte ved Kunstakademiet i København og som historiemaler i Düssedorf, hvor han senere bosatte seg. Han gjorde stadig studiereiser Norge og så det som sin livsoppgave å gjengi norsk bondeliv i rene lutrede bilder, som han selv kalte det. Tidemand står som en samlende skikkelse i den norske nasjonalromantikken, og han inspirerte mange norske og svenske malere, i tillegg til kjente diktere som Bjørnstjerne Bjørnson, Henrik Ibsen og Andreas Munch. Sammen med signaturen i dette maleriet, står DF for Düsseldorf. Tideman gjorde som mange av sine samtidige, han tegnet skisser når han var ute på reiser. Skissene ble siden bearbeidet i hans atelier i Düsseldorf. På denne tiden ble de store nasjonalromantiske maleriene svært ofte malt ferdig i Tyskland.