Herman Wedel Anker (1845-1895) vokste opp på Rotnes bruk i Nittedal. Planen til var å bli offiser, men det var vanskelig å skaffe seg stilling. Landskapskunstner Herman W. Anker

Landskapsmaleren

Kunstneren Herman Wedel Anker (1845-1895) vokste opp på Rotnes bruk i Nittedal. Han ville bli offiser, men spesialiserte seg etter hvert som landskapsmaler. Planen om å bli offiser måtte nemlig revurderes. Det var vanskelig å skaffe seg stilling.

Herman Wedel Anker (1845-1895) vokste opp på Rotnes bruk i Nittedal. Planen til var å bli offiser, men det var vanskelig å skaffe seg stilling. "Kvinne ved lysthuset" Olje på lerret 92x66 cm Anker viet seg til landskapsmalerier som han utførte med en nitid og vakker detaljgjengivelse. Dette motivet er fra Modum Bad.
"Kvinne med parasoll på landevei" Olje på lerret 92 x 66 cm Dette motivet er trolig fra Modum Bad. Herman Anker anses som den norske bjørkeskogens maler, og han utførte et stort antall flotte malerier med motiver som dette.

Eckersberg

Anker reiste derfor til Tyskland og utdannet seg til arkitekt.

I løpet av studietiden ble det klart at det var innen malekunsten han skulle ha sitt virke. Han reiste tilbake til Norge og ble først elev av Johan Fredrik Eckersberg.

Hans Gude

Da Eckersberg døde, reiste Anker til København for å studere videre. Han ble elev av Hans Gude i Berlin fra 1880.

I 1881 giftet Herman W. Anker seg med Caroline Marie Edevina Wedel-Jarlsberg.

Maleriene hans var gjennomarbeidet med stor vekt på detaljgjengivelse.

Fra 1886 var kunstneren bosatt i Kristiania fram til sin død, som fant sted under en studiereise i Norfjord.

The Gundersen Collection

Herman Wedel Anker (1845-1895) vokste opp på Rotnes bruk i Nittedal. Planen til var å bli offiser, men det var vanskelig å skaffe seg stilling. "Kvinne ved lysthuset" Olje på lerret 92x66 cm Anker viet seg til landskapsmalerier som han utførte med en nitid og vakker detaljgjengivelse. Dette motivet er fra Modum Bad.

«Kvinne ved lysthuset»

Anker viet seg til landskapsmalerier som han utførte med en nitid og vakker detaljgjengivelse. Dette motivet er fra Modum Bad. Olje på lerret, 92 x 66 cm.

Herman Wedel Anker (1845-1895) vokste opp på Rotnes bruk i Nittedal. Planen til var å bli offiser, men det var vanskelig å skaffe seg stilling. "Kvinne med parasoll på landevei" Olje på lerret 92 x 66 cm Dette motivet er trolig fra Modum Bad. Herman Anker anses som den norske bjørkeskogens maler, og han utførte et stort antall flotte malerier med motiver som dette.

«Kvinne med parasoll på landevei»

Dette motivet er trolig fra Modum Bad. Herman Anker utførte et stort antall flotte malerier med motiver som dette. Olje på lerret, 92 x 66 cm.

Spre gleden, del gjerne!