Hugget Torso i marmor av Nico Widerberg (f. 1960) . Signert og datert 2004 bak marmor-torsoen, på granittsokkel. Nicolaus Magnus «Nico» Widerberg er en norsk billedkunstner, fortrinnsvis billedhugger og maler. Widerberg er utdannet ved Statens håndverk- og kunstindustriskole og Statens kunstakademi i Oslo.

Billedhuggeren

Maler, grafiker og billedhugger Nico Widerberg (f. 1960) er særlig kjent for sine menneskeskildringer, ofte i form av hoder og torsoer. Han arbeider i et figurativt formspråk med ulike materialer som stein, bronse, oljemaleri og grafikk.

Widerberg studerte ved Statens håndverks- og kunstindustriskole og ved Statens kunstakademi. Han har også hatt et stipendopphold ved Citè des Artes i Paris.

Widerberg er kunstneren bak minnemonumentene for terrorangrepene i Norge i 2011. Disse er oppført i 52 kommuner i landet.

På Vestlia Resort står en hugget Torso i marmor på granittsokkel, signert Nico Widerberg 2004. Totalhøyden er 191 cm. Hotellet har også en glasskulptur fra 2007-20010, 197 cm høy, signert Widerberg.

© Nico Widerberg/BONO

Opphavsrett

Kunstnere er beskyttet mot at andre bruker deres kunstverk uten lov. Det kan kreves vederlag for eventuell bruk. Opphavsretten varer i kunstnerens levetid og 70 år etter utgangen av kunstnerens dødsår.

Kunstverkene på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett og er gjengitt etter avtale med BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge). Verk kan ikke gjengis uten hjemmel i lov eller tillatelse fra rettighetshaver/BONO.
Ønsker du å bruke kunstverk? Kontakt BONO for å få lisens – www.bono.no

 

Spre gleden, del gjerne!