The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også originaler og trykte prospekter av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833). Tegnemesteren Johan Fredrich Leonard Dreier

«Prospektene, som er merkverdig rik på figurstaffasje, utgjør den viktigste del av Dreiers produksjon»

Jo Gjerstad

Den unge tegnemesteren

Norsk malerkunst fikk sine naturskildringer først gjennom J.C. Dahl. Men Dahl gikk i lære. Hos tegnemesteren Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833).

Rundt om i landet var det noen slike nærmest selvlærte tegnemestere. De arbeidet i grenselandet mellom det å være kunstner og det å være håndverker. Kun få av de har fått plass i vår kunsthistorie. J.F.L. Dreier er en av dem.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også originaler og trykte prospekter av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833).
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også originaler og trykte prospekter av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833).

Prospektene

Dreier var en av Norges ledende prospekttegnere og portretttister på starten av 1800-tallet. Mye av det han malte var bestillingsverk. Folk ville ha malt gårdene sine, båtene sine, familien sin. Eller byen sin.

Dreier var kjent for prospektene av Trondheim, der han var født, og byen Bergen. Dit han flyttet i år 1800. På Vestlia Resort på Geilo finner vi mange av Dreier sine prospekter. Både originalakvareller og litografiske verk.

Dreier er også kjent for akvarellene av nordmenn i folkedrakter, fra forskjellige steder i landet. Et unikt bildemateriale som også finnes i The Gundersen Collection. Disse er ikke stilt ut.

Bergen by

Bergen er i en særstilling når det gjelder billedlig fremstilling fra 1800-tallets første del. Og det var i Bergen Dreier fant sine oppdragsgivere. Byen hadde tross alt dobbelt så mange innbyggere som både Trondheim og Christiania.

I Bergensrommet på Vestlia Resort kan man beundre litografiene fra Georg C. Chr. Prahls verksted, Bergens Almindinger. Originalene er tegnet av Dreier. En sjelden litografisk bildeserie med 16 lokale Bergens motiver. The Gundersen Collection har alle 16, hvorav 15  henger på Vestlia Resort.

Her henger også flere originale prospekter utført i akvarell. Hotellet har også mange trykk hengende rundt om på hotellet.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også originaler og trykte prospekter av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833).
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også originaler og trykte prospekter av Johan Friedrich Leonhard Dreier (1775-1833).

Økonomisk ruin

Da Georg C.W. Prahl opprettet en litografisk presse i Bergen i 1827 ble en rekke av Dreiers arbeider litografert. Noe som igjen førte til Dreiers ruin.

Dreiers praktfulle akvareller av Bergen er i dag hovedverk innenfor den norske prospektkunsten. De har vært grundig studert av kunst-, by-, og kulturhistorikere for å kunne rekonstruere gamle Bergen.

Det er i dag registret færre enn 200 originalbilder av Dreier i privat eie eller offentlig eie. Det har derfor vært viktig for Vestlia Resort å kunne bidra til å holde den store og unike privat samlingen med akvareller og litografier samlet og å gjøre denne tilgjengelig for publikum.

The Gundersen Collection

Spre gleden, del gjerne!