Udsigten ved Fredriksberg: over Dams: Fiorden ved Bergen

«Udsigten ved Fredriksberg: over Dams: Fiorden ved Bergen.» 1832

Akvarell og  gouache, 45 x 65,5 cm (uten teksten)

Signert nede i venstre hjørne i motivet: Johan F.L.Dreier Bergen 1832

Hele teksten på prospektet er: Udsigten ved Fredriksberg: over Dams:Fiorden ved Bergen. I forgrunden Georgenes Skibswerft. I baggrund Damsgaard og Laxewaag

Et nydelig og detaljrikt arbeid. Foruten å få et innblikk i arbeidet på verftet, er de mange skipene fra bl. a. Sverige,Danmark, Frankrike og Amerika interessante.

Under motivet mellom teksten er Bergens byvåpen i vignett.

Dette verket har tidligere tilhørt statsminister Christina Michelsen.