«Jeg så alle mennesker bag deres masker»

Edvard Munch

Om lag halvparten av Munchs litografier og tresnitt i The Gundersen Collection er samlet over flere tiår.

I 2008 ble 23 verk kjøpt fra et dødsbo i London. Bildene hadde da ligget urørt på lager i mer enn 30 år.  En samlers drøm.

I dag består samlingen av rundt 50 grafiske verk av Edvard Munch (1863-1944). Trykkene er konsentrert rundt perioden 1894-1902. Den inkluderer Skrik, Angst og hele fire varianter av Madonna. Som hører til de høyeste vurderte kombinasjonstrykkene i moderne grafikk.

 

Litografi: Angst, 1896. →

Edvard Munch Angst, 1896 Fargelitografi trykket i sort og rødt Papirmål: 430 x 400 Trykkmål: 420 x 385 Signert nede til høyre med blyant: Edvard Munch, Nummerte nede til høyre: No 16 *** Local Caption *** Musee des Beaux-Arts de Caen i Normandie 2011 – 2012 The Scottish National Gallery of Modern Art, Edinburgh 2012 Aaros, Århus 2012 "Edvard Munch. I oss er verden", KODE, Bergen 19.08.2019- 15.02.2020, kat nr. 85

«Min kunst har vært en selvbekjennelse»

Maler og grafiker

Influert av symbolismen beveget Munch seg bort fra naturalismen og søkte gjennom personlige fremstillinger å uttrykke det moderne menneskets psykiske liv.

Skrik (1893) er blitt stående som et ikonisk uttrykk for en fin-de-siècle livsinnstilling, preget av fremmedgjøring og angst.

Munchs uttrykksfulle kunst kom til å øve innflytelse på den tyske ekspresjonismen.

 

← Litografi: Selvportrett med knokkelarm, 1895.

«Vampyr er egentlig det der gjør bildet litterært, det er i virkeligheten blot en kvinde der kysser en mann på nakken»

Følsomt sinn

Edvard Munchs far, Christian Munch, var lege, bror av historikeren P. A. Munch. Kort etter guttens fødsel flyttet familien til Oslo. Morens og den eldste søsterens tidlige død satte et uutslettelig preg på Munchs følsomme sinn. Sammen med farens religiøse grublerier og egen sykelighet var dette med på å gi Munchs kunst dens grunntrekk av hvileløs selvransakelse.

Etter å ha gått en tid på teknisk skole bestemte den unge Edvard Munch seg i 1880 for å bli maler.

Fra 1881 var han elev av Julius Middelthun på Tegneskolen. Året etter var han hos Christian Krohg. Krohg ble ved siden av Frits Thaulow og Hans Heyerdahl Munchs maleriske forbilder.

 

Litografi og tresnitt: Vampyr II, 1895/1902. →

«I det syke barn brøt jeg nye veier – det var et gjennombrudd i min kunst – Det meste av hva jeg senere har gjort, fikk sin fødsel i dette bildet»

Gjentagelser

Bare vel 20 år gammel malte Munch sitt første modne arbeid, Morgen, en ung, halvkledd pike på sengekanten. En mesterlig gjennomført naturalistisk lys- og atmosfærestudie.

En ny malerisk stil, bort fra naturalismens bundethet, bryter gjennom med Det syke barn (1885–86, senere ofte gjentatt), der et smertelig gjenopplevd barndomsminne har funnet en uttrykksform av sjelden enkelhet og strenghet. De samtidig malte, nå tapte utgaver av Pubertet og Dagen derpå kjennes fra senere gjentagelser (1894–95).

 

← Litorgrafi: Det syke barn I, 1896

«Din profil er en Madonnas  – dine leber glir fra hinannen som i smerte. Jeg spør i angst om du er bedrøvet – men du hvisker blot, jeg er glad i deg …

Viktige grafiske arbeider

Pål Gundersen har i dag Norges viktigste private Munch-samling, med flere av høydepunktene i Munchs  grafiske ouvre. Ikke minst har samlingen flere håndkolorerte grafiske verk.

I 1894 startet Munch å dyrke grafikken. Først etsning og litografi. Et par år senere tresnittet, der han fremfor alt var revolusjonerende.

 

Litografi: Eva Mudocci, 1902 →

«Kvinnen der gir seg hen – og får en Madonnas smertelige skjønnhet»

Madonna

Da Munch først startet å jobbe med litografiske teknikker, ble de første arbeidene utført i svart-hvitt. Som selvportrettet med knokkelarm. Som er det første grafiske selvportrettet til Munch. Bildet regnes som et av kunstnerens mest kraftfulle selvportretter.

Edvard Munch behandler eksistensielle tema som kjærlighet, livsangst og død. Motivet Skrik er blitt et ikon. «Sykdom, galskap og død var de svarte englene som passet over vuggen min og siden har fulgt meg gjennom livet,» skrev kunstneren.

 

← Litografi: Madonna, 1895. Håndkolorert med rødt, blått og gult.

«Pausen da al verden standset sin gang»

Visuell intensitet

Munchs grafiske arbeider hylles over hele verden for kvalitet og visuell intensitet. I løpet av karrieren lagde han over 700 grafiske arbeider i forskjellige teknikker. Grafikken er nært knyttet til maleriene hans.

The Gundersen Collection utmerker seg med flere versjoner av samme trykk. Også flere unike, håndfargede trykk. Som gjør samlingen spesielt interessant.

Skrik fra 1895 er et litografi trykket i sort. Etterpå har Munch håndkolorert med rødt, oransje, blått og grønt.

Deler av samlingen er tidvis utlånt.

Edvard Munch, litografiet "Brosjen" til venstre og "Sjalusi" til høyre.
Edvard Munch Melankoli III, 42
Edvard Munch "To kvinner på stranden". Tresnitt.
Edvard Munch To kvinner på stranden, 29
Edvard Munch De ensomme
Edvard Munch De ensomme, 39

The Gundersen Collection

Mot skogen I

Edvard Munch, Mot skogen I. 1897

Edvard Munch Mot skogen I, 27

Mot skogen II

Edvard Munch, Mot skogen II, 1915

Edvard Munch Mot skogen I, 28

Mot skogen II

Edvard Munch, Mot skogen II, 1915

Kvinnen i tre stadier

Edvard Munch, Kvinnen i tre stadier. 1899. Håndkolorert.

Kvinnen i tre stadier

Edvard Munch, Kvinnen i tre stadier. 1899.

Edvard Munch Aske

Aske

Edvard Munch, Aske. 1899. Håndkolorert.

Edvard Munch De ensomme

De ensomme

Edvard Munch, De ensomme. 1899.

Edvard Munch De ensomme, 39

De ensomme

Edvard Munch, De ensomme. 1899.

De ensomme

Edvard Munch, De ensomme, 1899-1917.

Sjalusi I

Edvard Munch, Sjalusi I. 1896. Håndkolorert.

Angst

Edvard Munch, Angst. 1896. Håndkolorert.

På broen

Edvard Munch. På broen, 1912-13 Håndkolorert.