22 Måneskinn I

Edvard Munch, Måneskinn I, 1896. Tresnitt trykt i grått, sort, grønt, blågrønt og blekgult.

Tresnittet Måneskinn I tar opp igjen motivet fra maleriet med samme tittel fra 1893. Men i tresnittet er motivet speilvendt og forenklet. Komposisjonen er radikalt forandret. Figuren er beskåret og trukket helt frem i billedflaten. Her er en fortettet stemning.

I 1902 skar Munch nye plater til tresnittet Måneskinn. Han var i Berlin og de gamle platene til både dette motivet og Melankoli ble borte i forsendelsen. Munch trodde de var gått tapt. De kom senere til rette.  The Gundersen Collection har et eksemplar av både Måneskinn I og II.

Måneskinn II har samme hovedkomposisjon, men proposisjonene er litt endret. Motivet forenklet ytterligere og fremstår mer fortettet.