23 Måneskinn II

Edvard Munch, Måneskinn II, 1902. Tresnitt trykt i sort, brungult, grønt og blått.

Tresnittet Måneskinn tar opp igjen motivet fra maleriet med samme tittel fra 1893. Men i tresnittet er motivet speilvendt og forenklet. Komposisjonen er radikalt forandret. Figuren er beskåret og trukket helt frem i billedflaten. Her er en fortettet stemning.

I 1902 skar Munch nye plater til tresnittet Måneskinn. Han var i Berlin og de gamle platene til både dette motivet og Melankoli ble borte i forsendelsen. Munch trodde de var gått tapt.

Måneskinn II har samme hovedkomposisjon, men proposisjonene er litt endret. Motivet forenklet ytterligere og fremstår mer fortettet.

The Gundersen Collection har et eksemplar av både Måneskinn I og II.