Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection. Usedvanlig talent Odd Nerdrum

 «Odd er kanskje den eiendommeligste og originaleste elev jeg i det hele tatt har hatt»

Lærer Jens Bjørneboe om eleven Odd Nerdrum

I mesternes fotspor

Odd Nerdrum. Kunstnernavnet de fleste gjenkjenner. Penselstrøkene også.

Allerede som 11-åring lot Odd Nerdrum (f. 1944) seg fascinere av renessansemaleren Botticelli. Han ville se mer og reiste også alene til museer for å se de store mesterne.

Detalj. Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.
Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.

Akademiet

På Steinerskolen la de merke til det usedvanlige talentet. Læreren Jens Bjørneboe skriver i vitnemålet at Odds tegninger er ganske enestående, både i kraft av sin utførelse, sin energi- og i kraft av sin meget dype selvstendighet og originalitet.

På Statens kunstakademi på 60-tallet, var det ikke klassikerne som ble viet mest oppmerksomhet.

Men modernismen kjentes gammelt og trist for en ung student med dragning mot det klassiske maleriet.

Tre hele dager

I 1962 var Nerdrum i Moderne Museet i Stockholm sammen med de andre akademistudentene. Først da de besøker Nationalmuseum skjer det noe. Nerdrum stående igjen alene framfor Rembrandts store «Batavernes ed til Claudius Civilis», 1661.

I tre hele dager lar Nerdrum seg overvelde av bildet. Og forstår at det er i de gamle mesternes fotspor han skal gå.

Detalj. Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.
Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.

De store døde

Nerdrums forbilder blir de store døde, som Rembrandt, Tizian og Caravaggio. Bruker barokkens kraftige punktbelysning og en mørk koloritt med innslag av sterke lokalfarger. Nerdrum praktiserer et tradisjonelt figurmaleri som tidlig ble møtt med kritikk her til lands, men vakte interesse og begeistring i utlandet.

Markant og provoserende

Siden debuten i 1964 har han vært en av de mest markante og provoserende skikkelsene i norsk kunstliv.

Hans tidlige arbeider preges av et sterkt samfunnsengasjement. I starten av 80-tallet finner Nerdrums maleriske skikkelser veien ut av samfunnet og inn i et mytisk, tidløst og arketypisk univers.

Detalj fra maleriet Contra Natura. Det blir omtalt som et av Odd Nerdrums hovedverk. Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.
Contra Natura blir omtalt som et av Odd Nerdrums hovedverk. Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.

Tidløst univers

To av Nerdrum-bildene i The Gundersen Collection er fra dette tidløse universet. En gammelmesterlig stil med skikkelser ikledt drakter fra en fjern fortid, skinnfeller og hjelmlignende hodeplagg, men likevel med det moderne gevær hengende over skuldrene.

Det menneskelige drama står sterkt og kretser om tema som død, kjærlighet, lidelse, kjønn intimitet og fremmedgjøring.

Utdannelse

Statens Kunstakademi, Oslo under Aage Storstein 1962–63 og Alexander Schultz 1963–65; Statens Håndverks- og Kunstindustriskole radér- og litografklassen 1963; Staatliche Kunstakademie, Düsseldorf under Joseph Beuys 1965.

Stipender, fond, reiser og utenlandsopphold

Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.

The Gundersen Collection

Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Maleriet er en del av samlingen til The Gundersen Collection.

«Sendebudet»

Odd Nerdrum malte flere bilder i en serie der mennesker med hjelmlignende hodeplagg befinner seg i et goldt landskap. Øde landskap er symbol for undergang, død og eksil, men også for samling og frigjørende ensomhet. Maleriet «Sendebudet» er en del av samlingen til The Gundersen Collection. Malt på 1990-tallet, olje på lerret, 260 x 230 cm.

«Contra Natura»

Maleriet «Contra Natura» blir omtalt som et av Odd Nerdrums hovedverk. Bildet henger på Vestlia Resort på Geilo. Menneskets opprør mot og ødeleggelse av naturen er tema for maleriet. Landskapet er øde, inspirert av det islandske, og himmelen er mørk og tung. 1990, olje på lerret, 150 x 204 cm.

«Trine»

Portrettet viser Trine Folmoe (f. 1964). Hun var elev hos Nerdrum i perioden 1983-1985. Malt i 1984, olje på plate, 36 x 50 cm. Ikke utstilt.

Spre gleden, del gjerne!