The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange prospekter fra slutten av 1700-tallet. Grafiske trykk med norske motiv som blir spredt ut i Europa, av mellom andre Christian August Lorentzen og Erik Pauelsen. Kunstnerne oppdager Norge Prospekter

«Den mektige naturen og de store fossefallene gjorde et veldig inntrykk»

Pauelsens norske natur

På slutten av 1700-tallet oppdager kunstnerne Norge. Natur, fjell og fosser gjør et veldig inntrykk på mellom andre danske kunstnere.

Resultatet, gjengitt i grafiske trykk, blir spredt utover Norge, Danmark og videre ut i Europa.

Pioneren er dansken Erik Pauelsen. Han får kongelig støtte til en reise i Norge i 1788, samme år som den danske kronprins Frederik selv foretar en større reise i Sør-Norge.

Pauelsen var i Østfold, Kristiania og Buskerud og var flittig med tegneblokken. Omtrent hundre av tegningene hans fra reisen er bevart.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange prospekter fra slutten av 1700-tallet. Grafiske trykk med norske motiv som blir spredt ut i Europa, av mellom andre Christian August Lorentzen og Erik Pauelsen.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange prospekter fra slutten av 1700-tallet. Grafiske trykk med norske motiv som blir spredt ut i Europa, av mellom andre Christian August Lorentzen og Erik Pauelsen.

Grafiske trykk

Pauelsen hadde planer om et helt verk med grafiske plansjer fra spektakulære steder i Norge. Hoffossen (Hønefoss) på Ringerike, med mennesker som tar seg frem med tau over de veldige vannmassene, blir trykt opp og sendt ut som eksempel på hva verket vil inneholde.

Dessverre rekker Pauelsen bare å lage ett av de andre trykkene, av Tistedalen ved Fredrikshald. Han tar selvmord bare 40 år gammel i 1790.

Konkurrenter

Grafikeren Georg Haas griper fatt i Pauelsens ide. Han får med seg maleren Christian August Lorentzen, som reiser til Norge i 1792. Han var også i Norge trolig i 1788. Både den danske kronprins Frederik og hans svoger, Christian av Augustenborg, støtter turen i 1799, som resulterer i 15 malerier, mellom annet et av Sarpefossen i Sarpsborg og et bilde fra Kristiania sett fra Ekeberg. Alt med store kunstneriske friheter.

Haas lager så stikk av Lorentzens bilder. Det samme gjør en annen grafiker, Heinrich August Grosch. Det resulterer i to konkurrerende grafiske serier over norske landskap. Groschs med tekster på dansk på 15 trykk, mens Haas brukte fransk på sine 35 trykk

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange prospekter fra slutten av 1700-tallet. Grafiske trykk med norske motiv som blir spredt ut i Europa, av mellom andre Christian August Lorentzen og Erik Pauelsen.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange prospekter fra slutten av 1700-tallet. Grafiske trykk med norske motiv som blir spredt ut i Europa, av mellom andre Christian August Lorentzen og Erik Pauelsen.

Kunsthistorie

De to reisene Christian August Lorentzen tar til Norge, i 1788 og 1792 skal vise seg å få stor kunsthistorisk betydning. For første gang blir bilder av norsk natur og vakre steder spredt vidt omkring. Den nye teknikken med fargetrykk blir benyttet. Haas og Grosch har brukt forskjellige malerier som forlegg, met ett unntak, «Houg Fossen».

Til sammen ble det utført 47 akvatintstikk som vi kan kalle for en «Lorentzenserie». Som alle vises på Vestlia Resort, i tillegg er her seks trykk gjort av Erik Pauelsen eller basert på hans malerier eller tegninger.

Kilder: Norgeshistorie.no, Finn Erhard Johannessen, «Kunstnerne oppdager Norge».
Spre gleden, del gjerne!