«I motsetning til stenen, jernet og glasset, kan du leve med treet nær din hud. Den varme det utstråler, det temperamentetdet inneholder, gir nærhetens privilegier».

Arkitekt Sverre Fehn

Tre til tusen ting

Emner ble valgt med omhu, og utnyttelsen av emnets egenskap ble en kunst.

Treverk har vært brukt til utallige ting opp igjennom årene. Det var det materialet vi hadde for hånden.  Og det ble det materialet vi lærte oss kunsten å bruke på best mulig måte.

Og det ble kunst.

Flere hundre år etterpå står møblene der. Tause. Men likevel sier de mer enn ord, med sine fine linjer og detaljer. Med sine nedslitte kanter der mennesker i generasjoner har etterlatt spor etter bruk.

Møbelkunst

All vår møbelkunst var laget i trevirke. Klokkekasser, drikkestell, framskap, hengeskap, kister og senger. De ble dekorert. Fikk treskurd, ble svidekorert eller rosemalt. Skap og kister gikk fra generasjon til generasjon. Nye navn ble malt på. Gamle navn ble malt over.

Her var bildemagi med ikke bare med vakker ornamentikk, men også kraftsymbol, fabeldyr og vernebilder.

Hesten gikk ofte igjen som et symbol på kraft og styrke. Løven var både Kristus-symbol og skremmedyr. Her var enhjørninger for renhet og jomfrudom og drager fra førkristelig tid.

Bygdekultur

Bygdene var kulturbærere, og møblene fikk sin egen dialekt. Både utforming og dekor gir oss en pekepinn på hvor gjenstandene kan stamme fra. Men ofte vandret for eksempel rosemalerne fra sted til sted, så påvirkning utenfra forekom også.

The Gundersen Collection har foruten de vakre hengeskapene, hengekannestolene og interiøret i Bærasalen, også en rekke bondemøbler. Framskap, klokker, stoler, benker, kister og senger. Gamle bondeskap, kråskap og dragkister.

The Gundersen Collection