The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange gode rosemalte bondemøbler. Møblenes dialekt

«I motsetning til stenen, jernet og glasset, kan du leve med treet nær din hud. Den varme det utstråler, det temperamentet det inneholder, gir nærhetens privilegier».

Arkitekt Sverre Fehn

Tre til tusen ting

Emner ble valgt med omhu, og utnyttelsen av emnets egenskap ble en kunst.

Treverk har vært brukt til utallige ting opp igjennom årene. Det var det materialet vi hadde for hånden.  Og det ble det materialet vi lærte oss kunsten å bruke på best mulig måte.

Og det ble kunst.

Flere hundre år etterpå står møblene der. Tause. Men likevel sier de mer enn ord, med sine fine linjer og detaljer. Med sine nedslitte kanter der mennesker i generasjoner har etterlatt spor etter bruk.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen inneholder også et rikholdig utvalg av eksklusive drikkekar i tre. Samlingen har også mange sentrale verk av maleren Kai Fjell. Her en detalj fra en rosemalt kiste, dekorert av Herbrand Sata.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen inneholder også et rikholdig utvalg av eksklusive drikkekar i tre. Samlingen har også mange sentrale verk av maleren Kai Fjell. Her en detalj fra et rosemalt skap dekorert av Sebjørn Kverndalen (1786-1875).

Møbelkunst

All vår møbelkunst var laget i trevirke. Klokkekasser, drikkestell, framskap, hengeskap, kister og senger. De ble dekorert. Fikk treskurd, ble svidekorert eller rosemalt. Skap og kister gikk fra generasjon til generasjon. Nye navn ble malt på. Gamle navn ble malt over.

Her var bildemagi med ikke bare med vakker ornamentikk, men også kraftsymbol, fabeldyr og vernebilder.

Hesten gikk ofte igjen som et symbol på kraft og styrke. Løven var både Kristus-symbol og skremmedyr. Her var enhjørninger for renhet og jomfrudom og drager fra førkristelig tid.

Bygdekultur

Bygdene var kulturbærere, og møblene fikk sin egen dialekt. Både utforming og dekor gir oss en pekepinn på hvor gjenstandene kan stamme fra. Men ofte vandret for eksempel rosemalerne fra sted til sted, så påvirkning utenfra forekom også.

The Gundersen Collection har foruten de vakre hengeskapene, hengekannestolene og interiøret i Bærasalen, også en rekke bondemøbler. Framskap, klokker, stoler, benker, kister og senger. Gamle bondeskap, kråskap og dragkister.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange gode rosemalte bondemøbler. Her ser vi en detalj fra et skatoll med overskap malt av Tore Kravik.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen inneholder også et rikholdig utvalg av eksklusive drikkekar i tre. Samlingen har også mange sentrale verk av maleren Kai Fjell. Her en detalj fra en rosemalt kannestol, trolig malt av Gunnar E. Veggesrudlia (1798-1869) som var fra Eggedal. Han var tidliger kjent som Gunnar Målaren.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et utsnitt fra en kiste rosemalt av Embrik Bæra.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange gode rosemalte bondemøbler. Her ser vi en detalj fra en seng fra Telemark dekorert av rosemaleren Olav Hansson (1760-1843)
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen inneholder også et rikholdig utvalg av eksklusive drikkekar i tre. Samlingen har også mange sentrale verk av maleren Kai Fjell. Her en detalj fra en rosemalt klokke dekorert av Sebjørn Kverndalen (1786-1875).
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Samlingen har også mange gode rosemalte møbler. Her ser vi en detalj fra et rosemalt skap.
Spre gleden, del gjerne!