Marcello Haugen

Mannen som eide denne sengen het Marcello Haugen, fødenavnet var Mikael Martin Thoreusen Haugen. Født på Kongsberg 6. juli 1878. Han var kjent for å være synsk og helbrede mennesker.