Himmelseng

Vakker himmelseng fra Telemark med både rosemaling, innskårne tekster og figurmaling.

Sengen er et samarbeid mellom bygdekunstneren Niri Massøn Amundkaas og rosemaleren Olav Hansson. I og mellom de forskjellig formede speilene har Hansson boltret seg med roser og ranker, staselige damer med hatter og blomster. Sengen er påmalt eierinitialer og datering: ANNO 1789. På sidene er det skåret tekster.