“Edvard Munch var og er banebrytende”

De fem store

Nesten 60 særegne, grafiske  verk av Edvard Munch var «kronjuvelen» i The Gundersen Collection.

Morten Zondag er magister i kunsthistorie og kunstansvarlig for The Gundersen Collection. Han er også en av verdens fremste eksperter på Edvard Munch.

– Vi har de fem store grafikere, Albrecht Dürer som lagde noen av de første tresnittene, Rembrandt med etsning, Goya med litografien, Munch med fornyelse av tresnittet, samt Andy Warhol med serigrafien. Munch regnes som en av de store og banebrytende innen grafikken. Han fornyet grafikken. Vi ser i «To kvinner på stranden» hvordan han drar nytte av teknikken.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Kunsthistoriker Morten Zondag er kunstansvarlig for The Gundersen Collection og en av verden fremste eksperter på Edvard Munch.

“Den største samlingen i verden med håndkolorerte trykk”

De sjeldne verkene

Zondag arbeidet fra 2014 med Pål Gundersen med å utvikle The Gundersen Collections samling grafiske verk av Edvard Munch.

Det er i dag de sjeldne verkene som er det unike med TGC sin samling.

– Spesielt de håndkolorerte arbeidene, som er verk Munch ofte  selv bevarte, eller gav til sine venner og støttespillere som Christian Gierløff og Rolf Stenersen Det var svært sjelden de kom for salg. De var knyttet til hans personlige og kunstneriske utvikling.

“Samlingen har fokus på det unike og det særegne”

Foredlet

– Noen samlinger har stor bredde. Det er ikke noe vi tilsiktet oss, forteller Zondag.

Gjennom de siste årene fikk samlingen flere og flere enestående og sjeldne verk. Standardtrykk som ikke har vært viktige, har blitt solgt videre. Samlingen ble foredlet, og den tekniske tilstanden på bildene i samlingen er av svært god kvalitet.

– Nå har samlingen museums-standard på samtlige verk. Verk som ethvert museum i verden ville jublet for å eie, forteller Zondag.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Kunsthistoriker Morten Zondag er kunstansvarlig for The Gundersen Collection og en av verden fremste eksperter på Edvard Munch. Her skimter vi Madonna,

“Det kunne gå ett til to år uten at det dukket opp bilder som var viktige for oss”

Konkurransen er stor

Når man kommer opp på dette nivået, er ikke bildene bare kostbare. De kommer sjelden ut på markedet.

Noen av de store private Munch-samlingene i verden er i ferd med å bli innlemmet i nasjonale samlinger, da blir det enda vanskeligere å få tak i gode bilder.

– Det kunne gå ett eller to år uten at det dukket opp bilder som var viktige for oss. Tilgangen nå er begrenset. Og konkurransen er dermed stor på dette nivået, forteller Zondag.

“Målet var at samlingen skulle øke kvalitetsmessig”

Livsfrisen

Pål Gundersen er opptatt av de sentrale Livsfrisen-motivene til Edvard Munch. En serie bilder som skildrer «det moderne sjeleliv», med temaene kjærlighet, angst og død.

Målet var at samlingen hele tiden skulle øke kvalitetsmessig.

The Gundersen Collection hadde flere trykk i samlingen som samlere i hele verden ønsket seg.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Kunsthistoriker Morten Zondag er kunstansvarlig for The Gundersen Collection og en av verden fremste eksperter på Edvard Munch.

“Vi har hatt fokus på tresnitt og litografier”

Tresnitt og litografi

Motivene, med unntak av «På broen» er laget mellom 1895 og 1902. Og alle er knyttet til Livsfrisen. Den enestående samlingen har fokus på tresnitt og litografi.

– Vi har ikke tatt med raderingene. Det er et bevisst valg vi har gjort undervegs. Slik vi ser det, er Munch mer banebrytende i tresnittene og litografien.

– Pål Gundersen har en forkjærlighet for det ekspressive og intensive. Noe vi også ser i folkekunsten og i Kai Fjell. Og selvfølgelig i Edvart Munch og Peder Balke, forteller Zondag.

Det handler om det uttrykksfulle – at kunstnerens sinn kommer til uttrykk i verket.

To kvinner ved stranden

– Vi samlet verdens fineste private samling med «To kvinner ved stranden». Det er det ingen tvil om, sier Zondag.  Her ser man tydelig forandringene fra de første versjonene. Hvordan Munch etter prøvetrykket deler treplaten i flere biter. Havet og landskapet for seg. Veldig fort «mister» han neset som stikker ut ved kvinnen. Han kolorerer da for hånd eller erstatter med en ny bit. Det illustrerer at han ikke er bundet, men ser muligheter. Kunsten stopper ikke opp.

Den første versjonen ble trykt i 1898. Etter at Munch flytter til Ekely fra 1912, tar han opp igjen trykkene.

– Munch har en forstilling om at et motiv kan inneholde mange ting. Fullmåne, skumringsnatt, overskyet, klar himmel. Forskjellige nattstemninger. Eller mer natt enn dag. Det ser vi tydelig her. Dette er privilegiet med å ha flere versjoner, sier Zondag.

 

Fargetresnitt: To kvinner ved stranden, 1898. →

To kvinner ved stranden Edvard Munch, To kvinner ved stranden. 1896. Tresnitt trykt i blått, oransje, grønt og sort. Håndkolorert med grønt på odden. The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Edvard Munch, "To kvinner ved stranden"
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Edvard Munch, "To kvinner ved stranden"
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Edvard Munch, "To kvinner ved stranden"
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Edvard Munch, "To kvinner ved stranden"
To kvinner ved stranden Edvard Munch, 1898. Tresnitt trykt i to grønne nyanser, to blå nyanser, oransje, sort, rødt og gult. The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk.
Edvard Munch, To kvinner ved stranden. 1898-1915-17 . Kombinasjonstrykk. Fargetresnitt trykket i sort, oransje, lys grønt, mørkt grønt, gult og linosnitt i lilla. Signert nede til høyre med blyant: Edv Munch
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Edvard Munch, Selvportrett med knokkel under og navn og datering over: Edvard Munch 1895. Vakkert mørkt trykk på lysegrått ark av Kinesisk bøtttepapir.

Selvportrett med knokkel

Selvportrettet er blant de tidlige grafiske bladene, fra 1895. Her ser vi at Munch ikke er helt rutinert ennå. Mellom annet er bokstaver speilvendt. Likefult et genialt bilde. Der portrettet vokser ut av mørket. Innrammet av knokkelarmen nederst. Et viktig bilde. Ikonisk. Symboliserer Memento Mori, husk du skal dø.

– Jeg tror ikke det er en utstilling med selvportretter i verden, som ikke inkluderer dette bildet. Bildet skaper en dialog med betrakteren. En enkel produksjon som skaper store kontraster, forteller Zondag.  Munch lagde 13 selvportretter i grafikk i løpet av livet.

Som litografi hører dette til et av Munchs mest betydelige.

 

← Litografi: Selvportrett med knokkelarm, 1895.

Håndkolorert Skrik

Edvard Munchs «Skrik» er det mest reproduserte bildet i verden, ved siden av «Mona Lisa» av Leonardo da Vinci. Det finnes bare omtrent 25 kjente eksemplarer av dette trykket, hvorav mange er i offentlig eie rundt omkring i verden. Kun to er håndkolorert. The Gundersens Collections eksemplar er det eneste «Skrik» som er i privat eie. Og det er håndkolorert. Det er trykket i sort og håndkolorert i rødt, oransje, blått og grønt.

– Håndkolorering er som en signatur i seg selv, forteller Zondag. Proveniensen, eierhistorikken til bildet, er unik. Det har tilhørt en av Munchs aller første støttespillere, kunstsamler og lege Fredrik Arentz (1844-1914) i Kristiania, som blant annet eide maleriet Stormen fra 1893.  Stormen henger i dag i MOMA i New York. Det viser en stormkveld i Åsgårdstrand, med mennesker samlet fremfor mellom annet Kjøsterudgården. Dette bygget eies i dag av Pål Gundersen. Sommeren 2020 var det første året reproduksjoner av hele den grafiske Munch-samlingen til TGC ble vist frem  – i nettopp Kjøsterudgården.

– Motivet Skrik var ikke et motiv samtiden påaktet. Det var først etter 2. verdenskrig at motivet ble interessant, forteller Zondag. Spesielt amerikanerne fattet interesse for bildet der hele landskapet omkring bygger oppunder skriket på bryggen.

«Det er tidspunkt hvor dagens glød og pulserende liv og varme slipper naturen og lar nattens kjølige skygge snike inn over landskapet», skriver Pola Gauguin i boka «Grafikeren Edvard Munch  – Litografier»

 

Litografi: Håndkolorert Skrik. →

Litografi trykket i sort og håndkolorert i rødt, oransje, blått og grønt. The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser litografiet Skrik, trykket i sort og håndkoloret i rødt, oransje, blått og grønt
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard MunchHer ser vi Edvard Munch, Madonna. Håndkolorert.

Håndkolorert Madonna

Munch selv uttalte selv at Madonna var hans mest populære trykk. Opprinnelig var «Elskende kvinne» tittelen.

Det er unnfangelsesøyeblikket Munch så vakkert og følsomt har formgitt. «De mystiske kreftene som i et kort øyeblikks samspill legger kimen til nytt liv», skriver Gauguin.

Mye er sagt om bildet. Det var nærmest blasfemisk i samtiden.

Opprinnelig ble det trykt i sort i 1895, i årene etterpå begynte Munch å jobbe med en fargeversjon ved hjelp av håndkolorering. I 1902 kom fargekombinasjonstrykket som de fleste kjenner, trykket med litografi og tresnitt.

The Gundersen Collection samlet fire utgaver av Madonna. Et håndkolorert fra 1897. Saftig og kraftig i fargene.

– Alle trykkene har forskjellige stemninger i seg, forteller Zondag.

 

← Litografi: Håndkolorert Madonna, 1895.

Håndkolorert Angst

Samlingen har to utgaver av «Angst» fra 1896. Det ene er et litografi trykket i rødt og svart. Det andre er et tresnitt trykket i svart og håndkolorert med rødt, gult, blått og grønt. Dette trykket har også en spennende proveniens da det tidligere har tilhørt den store tyske grafikksamleren Heinrich Stinnes.

«Selv i flokk føler menneskene seg beklemt og bleike. Det er som de var til stede ved et skuespill de ikke ser men føler, skriver Gauguin.

– I 1896 har Munch vært i Paris og han kommer der i kontakt med blant annet Auguste Clot, som var en mester i fargelitografi. Noe som gjenspeiler seg i at  Munchs trykk får en veldig høy kvalitet.

I bildet understrekes det dramatiske og skumle med rød himmel og sterk fortvilelse, sier Zondag.

Tresnitt: Håndkolorert Angst,. →

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi "Angst" av Edvard Munch. tresnitt 1896
Spre gleden, del gjerne!