3 Ved dødssengen

Edvard Munch, Ved dødssengen. 1896. Litografi trykket i sort.

«Sykdom, galskap og død var de sorte engler som stod vakt ved min vogge og siden har fulgt meg gjennom livet», skriver Munch.

Tæring og tuberkulose var den tids skremmende sykdommer. Samtidig ble det et yndet motiv i kunsten. De fleste ble berørt av sykdommene. Munch  opplevde sykdommen to ganger hos sine nærmeste. Hans mor døde da han var bare fem år. Han søster døde som 15-åring. Da Munch var 13 år herjet feberen. Men han berget livet. Sporene i sjelen satte seg for alltid.

I 1886 malte han bildet Studie, kjent som Det syke barn.  Ni år senere, i 1895,  malte han bildet Feber, nå kjent som Ved dødssengen.  Munch har skildret en familiesituasjon. Tett knytt opp til hans egne opplevelser.