Nedfart fra breen I resepsjonen på Vestlia Resort henger dette spesielt representative maleriet av høy kvalitet, både kunstnerisk og teknisk. Her har Axel H. Ender malt nedfarten fra Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane. Nasjonalromantikeren Axel Ender

Nasjonalromantisk

Allerede som ung vakte Axel Enders tegnebegavelse oppmerksomhet.

På tegneskolen i Kristiania i november 1871 beundret kong Carl IV unge Axel H. Ender (1853-1920) sin eminente strek. Noe som førte til et stipend for å videreutdanne seg ved kunstakademiet i Stockholm.

Axel Ender hadde en sans for det norske og nasjonalromantiske. Han malte folkelivsbilder som kanefart på Mjøsa og sledekjøring på isen. Fine skidager, høylasting, mor og barn i setedalsdrakter og besøk på seteren.

Signatur Axel Ender, The Gundersen Collection
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et maleri av Axel Ender (1853- 1920).

Folkelivet

Mange av hans motiv ble også etter hvert å finne på julekort. Kunstneren malte også flere altertavler, Mellom annet i Åsnes kirke, Haug kirke på Ringerike, Kampen kirke, Østre Porsgrunn kirke, Lunner kirke og Molde domkirke, samt Sundby kirke i Morsø i Danmark.

Hovedverket hans er Tordenskiold-statuen på Rådhusplassen i Oslo. Statuen var et resultat av en konkurranse og sørget for at kunstneren fikk ridderkorset av St. Olav. Ender utførte ikke andre billedhuggeroppdrag.

Moderne liv

«Det moderne liv»-varianten er en motivkrets i realismen. Livet i byene, arbeid, fritid og forlystelse, både de velstående og de fattige, blir skildret av kunstnerne. Også Axel Ender blir inspirert av hverdagslivet og fyller lerretet med hendelser fra det virkelige liv. Ikke minst i ski-motivene hans.

The Gundersen Collection har blant annet to flotte malerier, der motivet er to kvinner på ski.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et maleri av Axel Ender (1853- 1920).
Kvinne på telemarkski Kvinnen på maleriet til venstre er ikledd et Nansen-inspirert antrekk. Legg merke til de flotte skinnstøvelettene, de hvite hanskene og telemarkskiene. På ski i langt skjørt må ha krevd sin kvinne. Det var ikke før på slutten av 1800-tallet at noen av de feminine skigåerne kastet skjørtet og ikledde seg bukser. Men det var i all hemmelighet. Jenten som er malt på bildet til høyre har pelskledde sko, såkalte fetasko i skibindingen. Kanskje er hun en bygdeungdom som Axel Ender har truffet på.

Utdanning

Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, Oslo fra 1867 under Julius Middelthun

En kort tid elev av J.F. Eckersberg.

Med støtte av Kong Carl 15 studerte han ved kunstakademiet i Stockholm 1872–74

Senere ved kunstakademiet i München fra 1875 til ca. 1880.

Han var også lærer for mellom andre Erik Werenskiold (1874-75)

Kilde: Norsk Kunstnerleksikon

The Gundersen Collection

Nedfart fra breen I resepsjonen på Vestlia Resort henger dette spesielt representative maleriet av høy kvalitet, både kunstnerisk og teknisk. Her har Axel H. Ender malt nedfarten fra Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane.

«Nedfart fra Briksdalsbreen»

I resepsjonen på Vestlia Resort henger dette spesielt representative maleriet av høy kvalitet, både kunstnerisk og teknisk. Her har Axel Hjalmar Ender malt nedfarten fra Briksdalsbreen i Sogn og Fjordane. Olje på lerret, 100 x 142 cm.

«Kvinne på ski»

Kvinnen på maleriet er ikledd et Nansen-inspirert antrekk. Legg merke til de flotte skinnstøvelettene, de hvite hanskene og telemarkskiene. Olje på lerret, 65 x 46 cm.

Jente på ski

Jenta som er malt på bildet har pelskledde sko, såkalte fetasko i skibindingen. Olje på plate, 67 x 47 cm.

Spre gleden, del gjerne!