1 Selvportrett

Edvard Munch, Selvportrett med knokkel under og navn og datering over: Edvard Munch 1895.
Litografi trykt i sort.

«Min kunst har vært en selvbekjennelse», skriver Munch. Gjennom hele livet gransker han sitt eget «jeg». Han forsøker å forstå det moderne menneskets følelsesliv gjennom selvstudium.  Og forklare det gjennom kunsten.

Selvportrettene til Munch blir som en dagbok gjennom livet. Selvportrett med knokkelarm er det første grafiske selvportrettet, utført i Berlin høsten 1895. Munch var 31 år gammel og vanket i den intellektuelle kretsen  rundt August Strinberg, Stanislaw Przybyszewski, Richard Dehmel og Julius Meier-Graefe med tilhold på skjenkestuen Zum schwarzen Ferkel.

I disse årene kretser bildene hans rundt angsten og det spenningsfylte forholdet mellom mann og kvinne.

Selvportrett med knokkelarm er regnet som et av de mest slående og sterke selvportrettene hans.

Skriften er påført steinen, og noen av bokstavene er speilvendte. Skjelettarmen minner om vårt korte jordiske liv.

Munch hadde fra barndommen hatt svak helse. Og hans mor og søster Sofie døde tidlig. Hendelser som preget kunstnersinnet. Munch malte bilder med dødsrelaterte motiver hele livet.