10 Skrik

Edvard Munch, Skrik. 1895. Litografi trykket i sort og håndkolorert i rødt, oransje, blått og grønt.

I Berlin 1896 ble ikoniske Skrik trykt opp. På tross av at både maleriet og og litografiet ble lagt merke til av samtiden, finnes litografiet i kun et lite antall. Årsaken kan være at lito-steien ble liggende igje hos trykkeren da Munch dro hjem til Kristiania – og at trykkeren slipte ned steinen før Munch kom tilbake. Dermed ble videre trykking umulig.

Skrik finnes tre versjoner. Motivet er det samme, men noen utgaver er uten påskrift i underkant. Andre har bare tittelen Geschrei, En tredje versjon har både tittelen og teksten under, som versjonen i The Gundersen Collection.

Da Munch først trykte Skrik var han enda ikke fortrolig med utførelse av fargelitografier. Trykketeknisk er derfor ikke Skrik det mest krevende grafiske arbeidet, men bildemessig hører det til hans sterkeste.

Ved enkelte anledninger  håndfarget Munch sine grafiske blad. Ofte med gouashe og akvarell. Utrykksmessig endrer trykkene helt karakter. Som i The gundersens versjon av litografiet Skrik. En blodrød himmel ruver over en svart fjord og by. I høyre hjørne finner man Munchs fingeravtrykk i oransje.