Hengeskap

Nydelig rosemalt hengeskap med to dører. Kittil O. Haukjem (1774-1859) var en allsidig håndverker. I tillegg til rosemaling, var han kjent som en dyktig tømmermann, møbelssnekker og peismurer. Det er likevel rosemalingen som ble hans viktikste satningsområde og vel der han utmerket seg mest og best. Han var meget produktiv. Skapet er rikt dekorert, både i skurd og roser. Påmalt er årstallet 1804. Det er nettopp rundt århundreskiftethan utvikler en egen, fri rokokkostil. Dette skapet viser hans suverenitet.