Hengeskap av Glittenberg

Hengeskap fra Telemark.  Malt i 1843 av  Hans O. Glittenberg (1788-1873). Vakkert bygget skap med rokokkotopp og med fyllinger på siden og i døren. Glittenbergs rosemaling er med lyse klare farger på mørk bunn. Han briljerer med flott svungne ranker og roser i ren, fin telestil. Påmalt eierinitialer og datert: TSS Prd 1843.