20 Angst

Edvard Munch, Angst, 1896. Tresnitt trykket i svart og håndkolorert med rødt, gult, blått og grønt.

«Menneskene der gled forbi ham som blege gjenferd», skriver Munch. I 1890-årene starter Munch å samle hovedverkene i en serie han senere kaller Livsfrisen. 

i 1902 stiller han ut 22 bilder på Berliner Secession. Bildene er tematisert i gruppene «Gryende kjærlighet», «Kjærlighetens vekst og forfall», «Livsangst» og «Død».

Bildeutvalget blir senere redigert, men Livsfrisen vil alltid omhandle det moderne sjeleliv. Den altoppslukende kjærligheten kunne avle sjalusi med påfølgende fortvilelse og angst.  Maleriet Angst fra 1894 formidles ensomhet, angst og isolasjon i det moderne samfunn.

I Paris i 1896 utvikler Munch motivet til først litografi, så kort etter til tresnitt. Det litografiske bladet trykket i rødt og sort.   I løpet av høsten utfører Munch sine fem første tresnitt; Mannshode i kvinnehår, Måneskinn, Melankoli, Sommernatt. Stemmen og Angst.