21 Mannshode i kvinnehår

Edvard Munch, Mannshode i kvinnehår, 1896. Tresnitt trykt i blått, grått og oransje.

Mannshode i kvinnehår er et av Munchs første tresnitt, trykket i Paris i 1896. Her videreutviklet Munch den grafiske kunsten sin. Mange av hans viktigste motiver ble til i denne perioden.

Munch eksperimenterer. Mannshode i kvinnehår gjør han om til et flerfarget tresnitt.  Han deler opp platen.