28 Det syke barn

Edvard Munch, «Det syke barn», 1894-95. Koldnål, rulett og polerstål på kobberplate. Trykt i sort.

«I det syke barn brøt jeg nye veier – det var et gjennombrudd i min kunst – Det meste av hva jeg senere har gjort, fikk sin fødsel i dette bildet», skriver Munch om Det syke barn I.

Munchs litografiske hovedverk bunner i opplevelsene rundt hans søster død. Sofie ble bare 15 år. Hendelsen satte dype spor i et ungt kunstnersinn. Munch søkte å gjenskape disse følelsene og gi de et kunstnerisk uttrykk. Bildet ble malt flerfoldige ganger og ble Munchs brudd med naturalismen. maleriet henger i Nasjonalgalleriet i Oslo.

I desember 1895 døde broren til Munch av lungebetennelse. Det kan ha frembragt minnene om Sofies død.  Munch er i Paris og jobber igjen fram motivet Det syke barn. Det skjøre og oppløste ansiktsuttrykket er bildets essens, og det utsnitt Munch overfører til sitt litografiske hovedverk.

Tidligere har han utført to versjoner av Det syke barn i radering.  De tre litografiene vi har i The Gundersen Collection er alle fra samarbeidet med Auguste Plot i Paris i perioden 1896-97. Ingen senere opptrykk er kjent.