33 Madonna

Edvard Munch, «Madonna», 1895. Litografi trykt i sort. Håndkolorert med rødt, blått og gult. Den elskende kvinnen ble snart en del av Kjærlighetsserien til Munch, som ble utviklet til Livsfrisen. «Frisen som er som et dikt om livet, om kjærligheten og døden», skrev Munch i sine notater.

Det første Madonna-litografiet ble tegnet på sten med litografisk kritt og tusj i Berlin høsten 1895. Bildet ble skapt i en brytningstid. Og han videreforedlet og fordypet seg i motivet.  Også med varianter uten den symbolske borden.

«Pausen da all verden standset sin gang», skriver han selv om motivet.