30-tallet

30-tallet: Plakaten fra 30-tallet er usignert, men i typisk Gert Jynge-stil. En veldig sjelden tysk versjon. Plakaten er trykket av Norsk Lith. Officin, Oslo. Gert Jynge (1904-1994) viste på Høstutsillingen i 1931 og 1932 malerier med motiver fra de hardeste sider ved arbeidslivet. Allerede i studietiden fikk han betydning som inspirator og igangsetter for en krets medstudenter, mellom andre Erling Enger, Bjarne Engebret og Sigurd Winge. Gert Jynge er representert i Nasjonalgalleriet i Oslo, i Bergen Billedgalleri, Rolf Stenersens Samling i Oslo, Oslo kommunes kunstsamlinger og Norske kunsthåndverkere (plakater).