MICKEL TORGIUSSØN 1628

Skurden på denne bollen er skåret i høyt relieff og den blir ekstra tydelig fordi bollen ikke er malt, men har en fin patina. Et uvanlig trekk er et lite «øre» som går opp
fra munningen, hensikten med dette er uviss. I skurden er det inkorporert tre IHS monogrammer.
Under bunnen er det innskåret, med velutførte bokstaver, MICKEL TORGIUSSØN 1628. Dette er altså en meget tidlig utgave av disse bollene datert det første tiåret vi kjenner slike boller fra.