Attenhofter Splitklein ski

Splitkein fabrikken reklamerte for skiene sine i Sveits. Plakaten er laget av den norske designeren Harald Damsleth (1906-1971) i 1938.  En klassisk ski-scene på en fantastisk, stor og dekorativ plakat. Dette designet ble også brukt i annonser.  Splitkeinfabrikken var en norsk produsent av ski. Fabrikken ble etablert av «skismøringskongen» Peter Østbye, som egentlig het Peter Schou Østbye og var fra Brugata 3c i Oslo, der også den første fabrikken ble anlagt. Østbyes splitkeinski kom på markedet i 1934.