Hengeskap av Koglekasine

Hjørne-hengeskap med original rosemaling, eierinitialer og datering 1837. Fra Telemark. Øvre Lynnevik, Gransherad, malt av Eiliv Hallvorson Bøen Koglekasine (1810-1874).