Hengeskap Tuddal

Hengeskap Tuddal, Telemark Original rose- og dekormaling. Malt av Jon eller Gunnleik G. Bergstogo