Kabalen

1940

Olje på lerret, 79 x 99 cm

Bildet Kabalen uttrykker kjærlighet, ensomhet, savn og drømmer. Kai Fjell fikk føle alt dette da han kom til den store hovedstaden hvor alt var fremmed og hvor konflikten mellom ambisjoner og skuffelser var sterk. Men sterkest var trangen til å uttrykke seg med form og farger, noe som tydelig kommer frem i dette bildet. Kabalen er et viktig og banebrytende bilde.

Studieårene i Oslo på Carl von Hannos malerskole, på SHKS under August Eiebakke og Kunstakademiet under Axel Revold ble heller frustrerende. Det førte ham over i reklamebransjen, og en tid arbeidet han som dekoratør. Et Paris-opphold finansiert av illustrasjoner til en barnebok skrevet av hans tante, Marie Hamsun, gav heller ikke forløsende impulser som billedkunstner. Derimot ble møtet med en mønstring av tyske ekspresjonistiske malere i Kunstnernes Hus vinteren 1932 starten på en serie mørkstemte bilder i en barsk, uflidd stil, med dramatiske motiver og makabre titler som Abort, Likkjøreren og Barnemord. Men snart ble hans dystre billedverden fylt av lettere klanger i blått, grønt og med innslag av lysende rødt og gult, i en skala som med Fjells særlige sans for bildets musikalitet gav seg uttrykk som forener ekspressiv kraft med koloristisk rikdom og fylde. Kabalen er et typisk uttrykk for denne stilen.

Kabalen har vært utstilt her:
Moderne kunst, Oslo 1946, kat.nr.4
Blaafarveverket, Modum 1982. kat.nr.20
Kunstnernes Hus, Minneutstilling 1990, kat.nr.39
Schæffergården, København 1992, kat.nr.4
Galleri Steen, Oslo 1996, kat.nr 36
Sunkne Stjernebilder, Moss og Drammen 2000/2001, kat.nr 56

Kai Fjell, To generasjoner. Olje på lerret, 127 x 140 cm.
© Kai Fjell/BONO