Ølbolle fra Setesdal

Denne bollen har utvendig de tradisjonelle rankemotivene og en rombebord på munningsranden.
Innvendig er den dekorert med meget velutført og detaljert rosemaling i rødt og grønt med svarte konturer, utvendig malt i de samme fargene.
Innvendig på munningsranden inskripsjon:
Jeg Staar For Eder Som en stierne, de unge Piger dricker af mig Saa Gierne. OOSH 1800.
Under bunnen innskåret IHS, TAS og ORS. TAS står for skjæreren Torjus Arnesson Rysstad som levde fra 1735 til 1818.