Opprørt hav

Peder Balke  (Helgøya 1804 – Kristiania 87). «Opprørt hav». Olje på grundert treplate, 8,5 x 11,5 cm. Signert nede til venstre: Balke