Opprørt sjø

Peder Balke  (Helgøya 1804 – Kristiania 1887). «Opprørt sjø». Olje på treplate, 8,2 x 11,6 cm. Usignert