Landskap fra Nord-Norge, ca. 1860

Peder Balke (1804 – 1887)

Olje på papir oppklebet på plate, 140,2 x 298

Bildet inngikk opprinnelig i en serie veggmalerier som Peder Balke utførte for Presterød Gård utenfor Tønsberg, antagelig rundt 1860. Gården ble senere revet og bildene spredt. Ytterligere ett maleri tilhører The Gundersen Collection, ett befinner seg i Haugar Vestfold Kunstmuseums samling, ett i Harmonien i Tønsberg, mens de øvrige er i privat eie.

Veggmaleriene fra Presterød har tidligere vært datert til 1830-årene, altså samtidig med de nevnte oppdragene. Men stilen og malemåten i Landskap fra Nord-Norge – med de store bleke flatene – passer bedre inn i Balkes produksjon fra 1860-årene. Denne dateringen underbygges også av at Balke rundt 1860 skal ha oppholdt seg på Presterød Gård som gjest av eieren, kammerherre Nicolai Krog Oscar von Munthe av Morgenstierne (1822–1908). Kammerherren hadde kjøpt gården i 1847, og det var han som ga kunstneren dette oppdraget.

Motivet er antagelig inspirert av reisen til Nord-Norge. Den langstrakte, ødslige kystlinjen kan minne om landskapet i Finnmark rundt Vardø. Men som de fleste av Balkes landskaper er dette neppe ment å være en topografisk korrekt skildring. Snarere er Landskap fra Nord-Norge å oppfatte som en romantisk erindring som formidler kunstnerens inntrykk av naturen.

Dr.philos. Knut Ljøgodt

Nordic Institute of Art