Pellarskap

Pellarskap

Dekorert med «Det babylonske kapell»

H: 197 B: 74