Rosemaleren

1947

Olje på lerret, 119 x 135 cm

Kai Fjell var glad i norsk bondekunst, der den norske rosemaleren tradisjonelt sett har vært sentral. Han var fascinert av at et møbel ikke bare var en bruksgjenstand, men også en prydgjenstand. Det ble lagt ned mye kjærlighet i arbeidet, det ble ofte dedikert til en man var glad i og det skulle vare i generasjoner. Arven etter rosemaleren sine elegante, men også primitive strøk finner vi ofte i Kai Fjells kunst.

Fjell hadde sine røtter i bondemiljøet, han vokste opp på skogsgården Andorsrud i daværende Skoger kommune i Vestfold og fikk sin skolegang på Drammens latinskole. Fra sine tidligste år var han opptatt med å tegne og å studere dyreliv, og her hentet han avgjørende støtte fra sin tegnelærer, maleren Nils Skjelbred. Da han senere flyttet med familien til Nordby, øst for Elverum, kunne han kombinere gårdsarbeid med å tegne og male og samle inntrykk av det som skulle bli hans viktigste motivkilde i en uvanlig rikt sammensatt billedverden: nære natur- og fellesmenneskelige relasjoner i et norsk bygdesamfunn. Bildet Rosemaleren er et talende eksempel på hvordan Fjell var påvirket av oppvekst og livet i yngre år.

Rosemaleren har vært utstilt her:
Henie – Onstad Kunstsenter, Høvikodden 1977, kat.nr 40
Norsk Folkemuseum, Oslo 1993, «Bygdekunst i malerkunst»

Kai Fjell, To generasjoner. Olje på lerret, 127 x 140 cm.
© Kai Fjell/BONO