Skatoll med overskap

Skatoll med overskap Numedal Original malt dekor av Tore Kravik Eierintialer og datert 1820 H: 214, B: 110 D: 52