Stockholm i måneskinn

Peder Balke  (Helgøya 1804 – Kristiania 1887). «Stockholm i måneskinn». Olje på lerret dublert,34,4 x 46,7 cm. Signert nede til høyre i rødt: Balke