The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi litografiet "På broen" av Edvard Munch. 1912-13, håndkolorert. Litografi trykket i sort og håndkoloret i gult, rødt, blått og grønt

Munch i Kiøsterudgården

Lørdag 20. juni klokken 12 skjer det noe i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand.

Den flotte bygningen Kiøsterudgården i Åsgårdstrand går igjen i flere av Edvard Munch sine bilder. Sommeren 2020 får publikum møte kunsten til Munch gjennom samlingen til Pål Gundersen, The Gundersen Collection.

Sommerutstilling

Ustillingen viser mangfoldet i de 47 unike grafiske verkene i The Gundersen Collection.

Hovedhuset i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand er arena for utstillingen «Edvard Munch i Kiøsterudgården». Det er ikke uten grunn at bildene til Edvard Munch har en tilhørighet til dette huset. Mange av de kjente motivene hans har nettopp denne gården, naturen rundt og folkene i Åsgårdstrand som motiv.

Utstillingen settes opp i rustikke omgivelser i Kiøsterudgården.

Grafikeren

The Gundersen Collection (TGC) inneholder nærmere 50 særegne, grafiske verk av kunstneren Edvard Munch som hadde tilhold i Åsgårdstrand gjennom flere tiår.

Edvard Munch regnes som en av de store, banebrytende innen grafikken.

TGC har i dag en sjelden og kvalitetsmessig svært unik samling grafiske verk av kunstneren. Den inneholder mellom annet Skrik, Angst, flere Madonna, Vampyr og hele seks varianter av Kvinner ved stranden. Munch regnes som en av de store og banebrytende innen grafikken.

Dette er den største samlingen i verden med håndkolorerte trykk.

«Gundersens Munch-samling er unik i verdenssammenheng når det gjelder kvalitet, det er ingen tvil om det», sier Munch-ekspert Morten Zondag.

Edvard Munch, "Pikene på broen", 1918. Tresnitt og zinkografi trykt i blått og gult. The Gundersen Collection.

Åsgårdstrand

De originale trykkene er meget verdifulle og krever en sikkerhet som ikke lar seg forene med å bli stilt ut i den fredede og ærverdige Kiøsterudgården slik den står i dag. Derfor har The Gundersen Collection latt trykke opp reproduksjoner av verkene. Publikum kan nå for første gang se hele samlingen i sin nåværende form stilt ut på samme sted. Opplev Munchs grafiske verden på et sted han selv oppholdt seg mye.

Edvard Munch, "Pikene på broen", 1918. Tresnitt og zinkografi trykt i rødt, blått, gult og grønt. The Gundersen Collection.

 

Livsfrisen

Forretningsmannen og samleren Pål Gundersen er opptatt av de sentrale Livsfrisen-motivene til Edvard Munch. En serie bilder som skildrer «det moderne sjeleliv», med temaene kjærlighet, angst og død. Samlingen inneholder tresnitt og litografier, der Munch er banebrytende.

Edvard Munch, På broen, 1912-13. Litografi trykket i blått og håndkolorert i gult, rosa, oransje og grønt. The Gundersen Collection

Sommeråpent

Utstillingen vil holde oppe hver dag mellom klokken 12 og 16, fram til 23. august. Inngangspenger vil sørge for en liten del av kostnadene forbundet med utstillingen. Pål Gundersen sørger for kostnadene for øvrig som en gest til Åsgårdstrand, basert i hans fascinasjon for kunstneren og motivene hans.

Kiøsterudgården hadde stått tom i mange år, før Gundersen kjøpte gården i 2019. Nå får publikum både oppleve den historiske sjarmen i hovedhuset, samt et innblikk i den grafiske produksjonen til en kunstner hvis ry farer langt utenfor hjemlandets grenser.

Åsgårdstrand er et viktig arnested for kunstnerisk inspirasjon til en av verdens mest kjente kunstnere.

Sommerutstillingen 2020 vil være en prøve på om Kiøsterudgården egner seg som utstillingsarena. I så fall vil det bli et svært godt supplement for Åsgårdstrands egne arrangement.

Les mer om samlingen:

https://gundersencollection.no/

https://gundersencollection.no/morten-zondag/

https://gundersencollection.no/om-edvard-munch/