Pål G. Gundersen har gjennom flere tiår bygget opp imponerende samlinger av kunst og norske bondeantikviteter. Sentrale temaer i hans omfattende samlervirksomhet er norske drikkekar av tre, malerier av Kai Fjell, akvareller av Johan F. L. Dreier og grafikk av Edvard Munch.