Fuglekjenge

Fuglekjenge med en skåret sik-sak bord langs sidene og med skårne kvister på brystpartiet. Den har aldri vært malt utvendig. Når man ser på andre drikkekar fra Hardanger, for eksempel øser, virker det sannsynlig at slike kar opprinnelig ofte var umalte, både innvendig og utvendig.
Denne kjengen er imidlertid malt innvendig, noe som ofte ble nødvendig for å få en glatt overflate når veden på grunn av fuktigheten den ble utsatt for under bruk begynte å reise seg.
Alderen er vanskelig å fastslå, men rundt 1700 kan være sannsynlig.