Uten føtter

Denne bollen har en variant av de tradisjonelle rankene i det disse her er mer langstrakte enn dem man vanligvis finner. Fire store IHS monogrammer er plassert rett under munningen.
Innvendig velutført og detaljert rosemaling som kan attribueres til den kjente rosemaleren Jørund Tjørhom fra Sirdal (1804 1888).Utvendig malt i oker på mørk rødbrun grunn, og med en lang inskripsjon: Jeg staaer for dig som en Stierne, drik af mig jeg vil det gierne, drik lystelig min ven send konnen sin Bolle hun tapper igjen.
GASN Aar 1841.
Bollen har flere gamle reparasjoner med siselerte metallbånd. Det er fire små opphold i fotringen, dette tyder på at bollen opprinnelig har hatt føtter.