Fuglekjenge

Denne kjengen med de karakteristiske horisontale fuglehodene er tidlig, antagelig rundt 1700, men malt langt senere, sannsynligvis opp mot midten av 1800-tallet. Den er fra Hardanger. Malingen viser påvirkning fra Hallingdal og muligens er maleren en halling. Klassisk fuglekjenge. Trekantet brystparti i svakt relieff. Tynt bånd i relieff under munningsrand.