Klassisk fra Setesdal

Klassisk ølbolle fra Setesdal med de vanlige rankene, masker og en rombebord på munningsranden skåret i kraftig relieff. Malt med rosemaling innvendig, nå avslitt, og presist malt i rødt og grønt på lys oker utvendig. Innvendig på munningsranden: Jeg heder Bolde, Drik saa lenge du kan holde. OTS 1772.
Under bunnen innskåret OTS BIRA (siste bokstav usikker) NA 1769.
Bollen er altså laget i 1769 og har blitt malt tre år senere. Det var vanlig at man samlet opp ting som skulle males på gårdene til maleren kom på besøk.