Instruktøren

1960

Olje på lerret, 290 x 440 cm

Kai Fjell laget flere dekorasjoner til skuespill på Nationaltheatret på 50 og 60-tallet, blant annet Ibsens Peer Gynt med far og sønn Maurstad som Peer. Kai Fjell malte bare noen få bilder i stort format, det første var «Kalven reiser seg» som ble kjøpt av Nasjonalgalleriet, «Tømmerhuggeren» som kan sees på Skogbruksmuseet i Elverum og «Instruktøren». Bildet er sammen satt av flere lerreter, og begynte med to kvinneakter. Så lan han til et nytt lerret for å få plass til en instruktør med manuskript. De trengte luft og rom, en stor scene å spille på, og flere lerreter ble skjøtet på. Hvor et slikt stort bilde skulle kunne henge tenkte kunstneren aldri på.

Proveniens:

Kredittkassen, Oslo

© Kai Fjell/BONO