Livstreet

1954

Olje på lerret. 207 x 251 cm

Kvinnen og treet. Kvinnen i treet. Fruktbarheten i naturen som bringer slekten videre. Mannes rolle i Kai Fjells bilder er som oftest å oppvarte eller tjene henne og hjelpe henne i hennes oppgaver som kvinne og mor. De er sammen om å fylle de oppgaver livet har gitt dem.

© Kai Fjell/BONO