IMG_0270 ny

Lengst borte i et hjørne på Vestlia Resort står en helt spesiell seng. 

Mystica eterna – Evig er mystikken

La deg synke ned i denne sengen. Og kjenn på stemningen. Kan hende sitter det litt sjel igjen i klenodiet.

Noe vi kaller overnaturlig. Rett og slett fordi vi ikke kan forklare det.

Mannen som eide sengen het Marcello Haugen, fødenavnet var Mikael Martin Thoreusen Haugen. Født på Kongsberg 6. juli 1878.

Han ble etter hvert kjent for å være både synsk og for å kunne helbrede mennesker.

Marcello var bare syv vår da familien oppdaget at Marcello hadde spesielle evner som «seer».

Marcello Haugen

Sameti-merket som er kjent som familiemerket til Marcello Haugen

Sameti-merket

Oppe på endeveggen av sengen ser vi det som kalles Sameti-merket. Et merke som gikk igjen på både møbler og hus hos Marcello Haugen. I Villa Arjuna i Oslo fant man merket, og  på det spesielle hovedhuset i Svarga tronet Sameti-merket på toppen av kuppelen. Også barna i Haugen-familien fikk Sameti-merke og brukte det som smykke.

Merket kan ha vært hentet fra den indiske Veda-kulturen. På hebraisk kan det bety «jeg tørster». I den hinduistiske mytologien betyr ordet «møteplass».

Han ble beskyldt for kvakksalveri, men mange hevdet de fikk hjelp av ham. 

Naturlege og rådgiver

Marcello var den tredje i rekken av ni søsken. Faren døde da Marcello var bare 12 år. Da måtte unggutten slutte på skolen og starte å jobbe for å hjelpe familien. Han ble visergutt for lokalavisa på Kongsberg. Videre ble han belgtråkker i Kongsberg kirke og etter hvert bakersvenn.

På Hamar startet Marcello å jobbe for Norges Statsbaner, et arbeid han hadde frem til 1915.

Moren åpnet melkebutikk i Kristiania. Det var i leiligheten bak butikken i Haakonsgate 20 at Marcello startet praksisen som «naturlege» og rådgiver. Fram til sin død levde Marcello av sine evner som helbreder og «seer». Ved siden av dette tjente han penger på aksjespekulasjoner, noe som gjorde ham til en formuende mann.

Han ble både elsket og omstridt i sin samtid. Marcello ble beskylt for kvakksalveri, men mange som oppsøkte ham hevdet de fikk hjelp.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med Munch-grafikk. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. TGC har også verdens største samling med Peder Balke.

Unngå hastverk. Hast ødelegger oppmerksomheten

Hils dagen når du våkner

På Vestlia Resort på Geilo kan du også se stolen som har tilhørt Marcello Haugen. Ta deg en pust i stolen og tenk litt over dagen.

I 1930 gav Marcello Haugen ut en bok «Betraktninger over en dag». Boken er fylt med en rekke tanker som kan være til hjelp i den daglige livspraksis. I innledningen understreker han at «Husk, at den som er alles tjener, er den største herre.»

«Ditt blikk, din holdning, din stil, din mimikk og ditt håndtrykk skal gi uttrykk for din innerste og sanne stemning», skriver han videre. Og ikke minst: «Hver dag må ha et lyspunk, som skal bringe deg glede og være en hvile».

Veien er så lett å finne, likevel så vanskelig å gå. Vær oppmerksom.

Stammer han fra dogefamilien Marcello i Venezia?

Tok navnet Marcello

Navnet Marcello tok han da han var 34 år gammel. Farmoren hadde sagt at han ifølge sigøynermyten var berettiget til dette adelige italienske slektsnavnet. Faren til Marcello, Torjus, skal som barn ha blitt etterlatt av et sigøynerfølge under Kongsberg-marken i 1852. Og Marcellos stamfar skal ha stammet fra en dogefamilie (overhode) i Venezia. Han rømte under en blodfeide og slo seg samen med et romanifølge på vandring.

Det sies av denne myten ble skapt av bestemoren til Marcello. Hva som stemmer, vet man ikke med sikkerhet.

Han ville ha offentlig godkjenning til å praktisere som naturlege

Søkte bevilling

Marcello søkte før første verdenskrig kongelig bevilling til å praktisere som naturlege. Søknaden ble avslått. Han ble politianmeldt og etterforsket. Men sakene ble henlagt. Det var særlig leger som prøvde å få stopp på Marcellos virke. Uten hell. Noen troppet til og med opp hos Marcello under dekke av å være «pasienter».

Det var spesielt plantemedisin Marcello brukte i sin behandling. Folk har fortalt hvordan han stakk neven ned i store sekker og fylte en liten pose med tørkede urter som skulle traktes som te.

Det ble sagt at han kunne lese folks tanker, kunne finne vannårer, finne folk eller dyr som var borte og ting som var mistet.

Opptil 100 mennesker besøkende kunne oppsøke Marcello, daglig

Kø i dagevis

Marcello bygde hytta i Svarga i 1912. Et par år etter reiser han til Italia, Tyskland og Østerrike-Ungarn. Han har møte med keiser Franz Josef og blir tilbudt stillingen som rådgiver. I Berlin spår han mellom annet krigsutbruddet ovenfor den tyske generalstaben.

Villa Arjuna, ved Ullevål hageby, bygger han i 1919. Tomten fikk han av en venn han hadde «helbredet» for en sykdom. På Arjuna var det fra første stund kø av folk som søkte hans hjelp. 1929 bygger han hovedbygningen sin i Svarga, hvor han bosetter seg fast i 1940. Fra 1940 og til 1965 var eiendommen Svarga ved Lillehammer fylt av en enorm pågang fra folk som ville ha hjelp av Marcello. Opptil 100 besøkende kunne det være på en dag. De kunne stå i kø i timer og dager for å få helbredelse, råd eller med å finne noe som var blitt borte. Også telefonen kunne ringe ustanselig.

Hvis ikke mennesker lærer å meditere, kan ingen ting lenger demme opp for den stigende bølgen av kreft, uttalte Marcello

En evnerik mann

Marcello Haugen hadde lite skolegang, men var rik på evner. Han snakket flere språk og studerte verdensreligioner, var opptatt av meditasjon, reinkarnasjon og antroposofi. Mennesker fra alle samfunnslag oppsøkte Marcello Haugen. Det sies at han kunne overraske folk han møtte med å fortelle hva de het, hvor de kom fra og hvilket ærend de hadde.

Marcello så på evnene sine som en gave. Han mente at alle mennesker har disse evnene. I mer eller mindre grad. Han ble berømt for sin overnaturlige evne langt ut over Norges grenser. Marcello Haugen døde 30. desember 1967. Han er begravet på Vestre Aker Kirkegård i Oslo, sammen med sin mor og sin søster.

Spre gleden, del gjerne!