Sjømonstre med fryktelige tenner Carta Marina

“Jeg er født paa Helgeøen i Næs paa Hedemarken i fattige Kaar, og følgelig var min første Stilling i Livet mindre end misundelsesværdig”

Internasjonal debut

National Gallery i London åpnet i 2014 utstillingen «Peder Balke». Balke ble dermed den andre norske kunstneren med egen utstilling i National Gallery.

Den første var Edvard Munch.

Peder Balke (1804-1887) er en av Norges mest originale malere. Han skildret dramatisk kystlandskap med bred pensel og en begrenset fargepalett.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, Havnen i Skjervøy. Olje på lerret, 12x17,5 cm.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, Seilere, olje på treplate, 9x11,5 cm.

Dyktig «anstryker»

Balke blir født på Helgøya i Mjøsa, men vokser opp på Toten. Her er han lærling hos en håndverksmaler og får ry som en ung, men dyktig “anstryker”.

Storbønder hjelper unggutten til Christiania og utdannelse ved Den Kongelige Tegneskole i 1827. Balke blir deretter elev av den svenske landskapsmaleren Carl Johan Fahlcrantz i Stockholm.

I april 1832 reiser Balke på den avgjørende nordlandsreisen. Langs kysten av Trondheim via Tromsø og helt til Nordkapp. Han reiste videre til Vardø, Vadsø og deretter sørover igjen via Skjervøy, Tromsø og Bodø tilbake til Trondheim.

Særegne teknikk

Brenningene mot klippene etter en orkan blir et syn Balke aldri glemmer. Dramatisk nord-norsk natur blir et gjennomgangstema i han kunstneriske produksjon. Balke blir dermed den første norske kunstneren som skildrer den nordlige landsdelen.

Balke utvikler sin særegne teknikk. På en hvit grundering legger han fortynnede malingslag som han så stryker bort med pensel, klut – eller hånden. Dette skaper dramatiske effekter velegnet til å skildre den nordlige kystnaturen, men en ikke helt akseptert metode blant akademisk skolerte malere på den tiden

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, dampbåt og seilbåt, olje på treplate, 9x11,5 cm.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, marine, olje på papir oppklebet på treplate, 12x16 cm.

Utenlandsstudier

Balke gifter seg i 1834 og flytter til Christiania-forstaden Fjerdingen, like ved Akerselva.

I november 1835 reiser han, først til Berlin, og derfra videre til Dresden, hvor han oppsøker sin landsmann J. C. Dahl i et par omganger. Han er også i Paris.

Noen år etter jobber Balke fram et forslag om en bevilgning fra statskassen på 3000 spesidaler til stipendier for kunstnere til utenlandsstudier. Forslaget går igjennom, og Balke selv blir innvilget et reisestipend som igjen fører ham tilbake til Dresden og professor Dahl.

Første fyrtårnet

I 1843 vender Balke hjem sammen med Dahl, for å foreta en reise via Toten gjennom Valdres og over Fillefjell. Fra Lærdalsøyri tar de dampskip til Bergen, hvor Dahl tilbringer en måned. Balke drar sjøveien tilbake til hovedstaden.

Fra denne reisen maler han sitt første fyrtårnbilde.

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Her ser vi er bilde av Peder Balke, maleriet har denne teksten: "Herr Grosserer Wang! Bedes om venligst at modtage lille Billede for Erindring om vores høflige samarbeide i Kommunens Tjeneste. Kunsterlund 31/12.1874. Balke"
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, Nordkapp, olje på treplate, 8,2x11 cm.

Kongens audiens

I 1846 får han audiens hos den franske kongen Ludvig Filip, som hadde besøkt det nordlige Norge helt til Nordkapp. Balke får et stort bestillingsoppdrag av kongen, men familien flykter til London et par måneder før februarrevolusjonen i 1848. Oppdraget blir dermed aldri fullført, men skissene befinner seg i dag i Louvre i Paris.

Fra 1850 er Balke igjen bosatt i Christiania, avbrutt av kortvarige reiser til Berlin, Hamburg og Dresden i årene etter.

Aldri akseptert

Balke blir aldri helt akseptert av det etablerte kunstmiljøet i Norge. Rundt midten av 1800-tallet, da kritikken er på sitt sterkeste, slutter han å stille ut.

Fra 1850 er han aktiv i thranitterbevegelsen og blir en ivrig samfunnsreformator.

I 1879 brenner Balkes eget hus og store deler av «Balkeby» opp, bydelen han har bygd opp for arbeidsfolk i Oslo. Han blir syk og ruinert. Ved sin død i 1887 er han så godt som glemt som kunstner.

The Gundersen Collection har i dag over 50 malerier av Peder Balke i sin samling. De er for tiden ikke stilt ut.

(Kilde: Norsk kunstnerleksikon)

The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi Peder Balke, "De syv søstre". Olje på treplate. 25 x 31 cm. Usignert. 1845-50.
Peder Balke: The Gundersen Collection
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et maleri av Peder Balke.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et maleri av Peder Balke.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et maleri av Peder Balke.
The Gundersen Collection er en imponerende samling av kunst og norske bondeantikviteter. Store deler av samlingen er stilt ut på hotellet Vestlia Resort i fjellbygda Geilo, Norge. The Gundersen Collection har også Norges viktigste private samling med grafikk av Edvard Munch. Ikke minst flere håndkolorerte grafiske verk. Her ser vi et marine maleri av Peder Balke.

The Gundersen Collection

«Måneskinn»

Peder Balke, Vardøhus, ca. 1860. Olje på grundert treplate, 192 x 225 cm.

«Den gamle broen»

Peder Balke, «Den gamle broen», Olje på plate, 10 x 12 cm.

«Fra Vardø»

Fra Jordgamme ved Vardøhus festning. Olje på grundert treplate, 30 x 35 cm.

Spre gleden, del gjerne!